Datasta tietoa älykkäästi

Paljon dataa ja älykkäitä menetelmiä tarvitaan?

Keras, TensorFlow, Hadoop, Spark, neuroverkot, deep learning, Bayes, jne...
Miten tekoäly saadaan käyttöön ja sillä tehdään tulosta?

Haluatko, että joku ulkopuolinen arvioi projektisi tilanteen ja tuo ratkaisuja?


Tarjoan asiantuntija-apua pitkäaikaiseen kokemukseen perustuen:


 • Data-analyysi / data science (big data)
 • Vaativa tietokanta- ja ohjelmistokehitys
 • Projektiarvioinnit

Data-analyysi ja vaativa tietokantakehitys

Data-analyysi ja vaativa tietokantakehitys

Suurten aineistojen (big data) käsittely ja analysointi1:

 • Raakadatan käsittely ja tietokantojen muodostaminen aineistoista2
 • Koneoppimismenetelmien soveltaminen analysointiin3

Tietokantojen suunnittelu ja analysointi


Relaatiotietokantojen tekniikka, erityisesti PostgreSQL- ja SQL Server -ympäristöissä:

 • Tietokannan toteutus ja hallinnointi
 • Suorituskyvyn optimointi
 • Tietokantalaajennusten toteutus

Vaativa ohjelmistokehitys

Vaativa ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys Java-palvelinympäristössä:

 • Sovellusten kehittäminen ja analysointi
 • Suorituskyvyn optimointi
 • Muistinhallinnan ongelmien ratkaiseminen

Ohjelmistokehitys iOS- ja Android- ympäristöissä Swift- ja Java-kielillä


Projektiarvioinnit

Projektiarvioinnit

Projektien arviointi ja analysointi, erityisesti ohjelmistoprojektien:

 • Projektiongelmien analysointi ja ratkaiseminen
 • Projektinhallinnan ja -seurannan kehittäminen
 • Työnohjaus ja henkilökohtaisen ajankäytön hallinnan kehittäminen

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko?

Jos siis tarvitset asiantuntija-apua mm. seuraaviin tehtäviin:

 • data-analyytikko / data scientist
 • sovelluskehityskonsultti
 • projektipäällikkö

Ota yhteyttä.


Lisätiedot

Lisätiedot

Viittaukset aiemmilla sivuilla:

 1. Kokemusta mm. seuraavista teknologioista ja välineistä: Keras, TensorFlow, Spark, Hadoop, HBase, Pentaho, R, Matlab
 2. Tyypillisiä välineitä: Python, Java, C/C++, Perl ja monet unix-tyyppiset työkalut
 3. Sovellusmenetelmiä: luokittelu, regressio, klusterointi, hahmontunnistus
  Malleja mm.: neuroverkot, todennäköisyysmallit (bayesilaiset), graafiset mallit